Umenie milovať

Toto dielo znázorňuje pomýlené hodnoty dnešnej doby. Postava nahej ženy má vyvolávať u mužov ich prirodzenú túžbu po krásnom ženskom tele, a pes, ktorý sa nesie na jej tele a oblizuje jej prsník, znázorňuje pomýlenú hodnotu, ktorá ponižuje materinský pud.
Avšak ešte stále táto pomýlená hodnota muža neodrádza od takejto ženy.
No keď si muž všimne uviazané dieťa, ktoré táto žena za sebou ťahá, začína zanikať túžba po dokonalom ženskom nahom tele a ukazuje pravé hodnoty tejto ženy: láska k svojej kráse a láska ku zvieratám prevyšujú nad láskou k svojmu dieťaťu.
Táto socha má vyjadriť všetkým ženám, že ženská krása nie je pre muža všetko, že je dôležité, aby žena mala hodnoty na správnom mieste, lebo pre muža, ktorý ju má milovať, má s ňou mať deti, je prioritou, aby tomuto dieťaťu bola daná najväčšia láska, ktorú mu jeho matka môže dať.
Tvár dieťaťa ukazuje, aké hodnoty bude mať pre neho matka v období, keď ona bude odkázaná na jeho starostlivosť a pomoc v staršom veku.
Preto, akými hodnotami vychováte svoje dieťa, takými hodnotami bude žiť v dospelosti.

Výška – 175cm
Šírka – 130cm
Hĺbka – 145cm

Páči sa vám moja práca?

Možnosť finančného príspevku na zrealizovanie diel, ktoré budú poukazovať na pravé hodnoty ľudského života a prinútia ľudí zamyslieť sa nad vlastnými hodnotami.

« | »