Život alebo smrť

Dielo znázorňuje rozhodovanie sa ženy o živote alebo smrti nenarodeného dieťaťa.

Dobrá časť ženy hovorí darovať nenarodenému dieťati život a druhá, zlá časť ženy hovorí aby šla ľahšou cestou životom a dala tomuto dieťaťu smrť.

Akrilik

Výška – 65 cm
Šírka – 50 cm
Hĺbka – 50 cm

súsošie život alebo smrť

Páči sa vám moja práca?

Možnosť finančného príspevku na zrealizovanie diel, ktoré budú poukazovať na pravé hodnoty ľudského života a prinútia ľudí zamyslieť sa nad vlastnými hodnotami.

« | »