Volanie o smrť

Stretol som starú ženu, na ktorej bolo vidno, že telo ju opúšťa, svaly nedržia, jej koniec života sa veľmi rýchlo blíži.

Položil som jej otázku: „starenka ako sa máte?“

Ona zdvihla zrak a a telo, ktoré ju ťahalo k zemi a povedala:

„Chlapče, ako sa len môžem mať? Moje telo ma bolí, život ma trápi… Nemám žiadnu perspektívu života, mne ostáva už len čakať a prosiť Pána Boha o smrť, aby sa moje bolesti ukončili.“

Akrilik

Výška – 51 cm
Šírka – 18 cm
Hĺbka – 20 cm

socha Volanie o smrť

Páči sa vám moja práca?

Možnosť finančného príspevku na zrealizovanie diel, ktoré budú poukazovať na pravé hodnoty ľudského života a prinútia ľudí zamyslieť sa nad vlastnými hodnotami.

« | »