Smrť

Zobrazil som smrť mojím vnímaním, mojimi očami.

Tvár tejto sochy pôsobí viac milším dojmom ako odstrašujúcim, hoc jej telo sa rozpadáva.

Prvý nádych od samého narodenia pre mňa predstavuje život, výdych -smrť.

Nádychom sa život začína, výdychom končí. Preto smrť netreba brať ako to, čo človeka zabíja alebo ničí, ale ako súčasť života. Žijeme s ňouvšade okolo nás. Hodinky v jej ľavej ruke symbolizujú, že čas posledného výdychu sa blíži.

Akrilik

Výška – 95 cm
Šírka – 43 cm
Hĺbka – 50 cm

Páči sa vám moja práca?

Možnosť finančného príspevku na zrealizovanie diel, ktoré budú poukazovať na pravé hodnoty ľudského života a prinútia ľudí zamyslieť sa nad vlastnými hodnotami.

« | »