Dar života pred počatím

Toto dielo znázorňuje šťastné dievčatko, ktoré je pri nás, môžeme sa ho dotknúť, pobozkať ho, pritúliť, dať mu lásku, celý zvyšok nášho života. A smrť je za jej plecami. Nedelí ju od nás.

Akrilik

Výška – 108 cm
Šírka – 44 cm
Hĺbka – 61 cm

socha Dar života pred počatím

Páči sa vám moja práca?

Možnosť finančného príspevku na zrealizovanie diel, ktoré budú poukazovať na pravé hodnoty ľudského života a prinútia ľudí zamyslieť sa nad vlastnými hodnotami.

« | »